Arbocatalogus

Samen werken we aan veilige en gezonde werkomgeving. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Zo moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek, de juiste middelen en materialen ter beschikking stellen, voorlichting en instructie geven, en opleiding aanbieden. De werknemer draagt de zorg voor eigen veiligheid en die van anderen. Daarnaast moet hij de instructies van de werkgever opvolgen en de arbeidsmiddelen op de juiste manier gebruiken. De opdrachtgever is werkgever voor zijn eigen personeel, maar heeft ook verantwoordelijkheden naar derden die in zijn pand werken. Het is goed als de opdrachtgever en werkgever samen werken om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

De branche heeft afspraken gemaakt over de arbeidsrisico’s fysieke belasting, werkdruk, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, cytostatica, handeczeem en ongewenst gedrag. Om dit goed te borgen, hebben sociale partners de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf opgesteld. Met deze Arbocatalogus en de daaraan verbonden documenten, tools en hulpmiddelen op deze website kunnen bedrijven en schoonmakers samen aan de slag voor een veilige en gezonde werkplek. Elke dag weer.