Gevaarlijke stoffen

In de schoonmaak en de glas- en gevelreiniging kom je dagelijks met verschillende middelen in aanraking. In deze middelen kunnen gevaarlijke stoffen zitten, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Om veilig met deze middelen te werken, moet je weten waar je mee werkt. En weten wat de risico's zijn. Doorloop daarvoor de volgende stappen:

  1. Inventariseer en registreer alle middelen die in je bedrijf worden gebruikt;
  2. Beoordeel de risico's;
  3. Stel vast hoe je veilig werkt met deze middelen en geef hierover instructie.

Specifieke risico's voor de branche

In de schoonmaak heb je ook te maken met een aantal risico's specifiek voor deze branche en bepaalde werkplekken. Denk daarbij aan:

  • Prikaccidenten;
  • Handeczeem door het vele gebruik van water;
  • Cytostatica, medicijnen voor de behandeling van kanker; en
  • Biologische agentia.

Voor het veilig werken met deze stoffen en risico's zijn concrete afspraken gemaakt in de branche.