Gevaarlijke stoffen De afspraken

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Een werkgever is verplicht alle middelen die in het bedrijf aanwezig zijn, te registreren. Daarna moet een blootstellingsbeoordeling gedaan worden voor deze middelen. Ook schoonmaakmiddelen bevatten gevaarlijke stoffen. Omdat de risico's van schoonmaakmiddelen vaak beperkt zijn, is voor de schoonmaak de Veilige Werkwijze vastgelegd. Kun je de Veilige Werkwijze toepassen, dan hoeft er geen risicobeoordeling van het product op de werkplek gedaan te worden. Op basis van de Veilige Werkwijze kan eenvoudig voorlichtingsmateriaal gemaakt worden voor medewerkers. Dit voorlichtingsmateriaal is een goede basis voor adequate instructie.

WIKmaker

Met de WIKmaker (Werk Instructie Kaart) kun je per schoonmaakmiddel de Veilige Werkwijze gebruiken. Voor het invullen van de WIKmaker is het bij het schoonmaakmiddel behorende Veiligheidsinformatieblad (VIB) nodig. Deze is verkrijgbaar bij de leverancier. Met het persoonlijk account in de WIKmaker kun je een overzicht bijhouden van alle middelen die in het bedrijf worden gebruikt en de bijbehorende veilige werkwijzen. Dit is handig bij een inspectiebezoek. Met het doorlopen en opslaan van de WIKmaker toon je aan dat je veilig werkt. 

Prikaccidenten: preventie en afhandeling

Een prikaccident is een prik-, spat-, bijt- of snijongeval, waarbij iemand in contact komt met menselijk bloed of andere lichaamsstoffen. Bij een prikaccident loopt iemand het risico besmet te raken met hepatitis B, C of HIV. Uit de RI&E moet blijken of dit risico op de werkplek bestaat.

Werkgevers en werknemers moeten er alles aan doen om prikaccidenten te voorkomen. Werkgevers moeten daarom goede voorlichting geven en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen om prikaccidenten te voorkomen. Werknemers moeten weten wat de risico's zijn, hoe veilig te werken en te handelen in geval van een prikaccident.

De verplichtingen en verantwoordelijkheden voor preventie en afhandeling van prikaccidenten zijn vastgelegd in het protocol Prikaccidenten voor schoonmaakwerkzaamheden. Bij een gerede kans op besmetting moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen zich preventief te laten vaccineren tegen hepatitis B.

Cytostatica: preventie blootstelling

Cytostatica zijn medicijnen voor de behandeling van kanker. Cytostatica worden opgenomen in het bloed en de lichaamsvloeistoffen van patiënten. Deze medicijnen doden niet alleen kankercellen, maar ook gezonde cellen. Het is dus belangrijk dat gezonde mensen er zo min mogelijk mee in aanraking komen. Het protocol Veilig omgaan met cytostatica bevat alle voorschriften en afspraken voor het veilig werken met cytostatica.

Handeczeem: preventie

Handeczeem is een huidaandoening die veel voorkomt. De belangrijkste oorzaak is langdurige of regelmatige blootstelling aan nat werk. Het is niet besmettelijk, maar wel vervelend en pijnlijk. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche is het niet mogelijk om nat werk te vermijden. Het is wel mogelijk om de kans dat handeczeem ontstaat, zo klein mogelijk te houden. Voer de schoonmaaktaken daarom op een huidvriendelijke manier uit.