Gevaarlijke stoffen Tools en hulpmiddelen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen draait om weten waarmee je werkt, de risico's van de gebruikte middelen in kaart brengen en daarop de veilige werkwijze bepalen. Doorloop deze stappen met onderstaande tools.

WIKmaker

Met de WIKmaker genereer je per schoonmaakmiddel de Veilige Werkwijze.

Zelfinspectie gevaarlijke stoffen

Het ministerie van SZW biedt een zelfinspectie tool waarmee je de gevaarlijke stoffen in het bedrijf inventariseert en registreert. 

RI&E Schoonmaak

Inventariseer de risico's van werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer en maak een plan van aanpak met de Branche RI&E.

Hulpmiddelen communicatie prikaccidenten

Speciaal voor de communicatie over prikaccidenten op de werkvloer biedt de RAS een serie hulpmiddelen: