Lichamelijke belasting De afspraken

Voorkomen is belangrijker dan genezen. Met de juiste hulpmiddelen en door dagelijks met aandacht voor je lichaam te werken, kun je veel blessures voorkomen. In de Arbo cao zijn voor lichamelijke belasting onderstaande afspraken gemaakt.

Werkafwisseling en variatie

Werkafwisseling verkleint niet alleen de kans op klachten, het zorgt ook voor meer motivatie. Want van tachtig keer eenzelfde taak uitvoeren op een dag, wordt niemand blij. Daarnaast kunnen collega’s elkaar beter vervangen - mocht dat nodig zijn. Artikel 6 van de Arbo cao stelt dat de werkgever bij het maken van werkprogramma’s zoveel mogelijk moet streven naar werkafwisseling en variatie in taken van de werknemers. Ook is het een verplicht agendapunt op het werkoverleg.

Hulpmiddelen

Het gebruik van hulpmiddelen is ontzettend belangrijk om het werk minder belastend te maken. In de Arbo cao zijn afspraken gemaakt voor de volgende hulpmiddelen: 

Daarnaast is het verplicht medewerkers goed uit te leggen hoe zij zo veilig en gezond mogelijk met de beschikbare hulpmiddelen kunnen werken.

Hogedrukreiniging

Hogedrukreiniging is lichamelijk zwaar werk door de trillingen en terugslagkracht. Maar er zijn nog andere risico's, denk aan het inademen van en/of huidcontact met gevaarlijke stoffen en schadelijk geluid. In Artikel 12 van de Arbo cao staan de volgende afspraken over het werken met hogedrukreiniging:

  • Tijdens de werkzaamheden moet gehoorbescherming gedragen worden. Deze moet minstens een geluidsreductie van 15 decibel realiseren;

  • Gebruik van een vuilfrees (‘roterende nozzle’) moet zoveel mogelijk vermeden worden. Is het gebruik van een vuilfrees echt noodzakelijk, dan mag de werknemer deze niet meer dan 2 uur per dag gebruiken.

Voor het veilig werken met hogedrukreiniging zijn richtlijnen opgesteld in de vorm van checklisten. Deze richtlijnen gaan over zowel het materiaal, de omgeving, als het veilig werken.

Werkmethode glasbewassing

Volgens Artikel 10 van de Arbo cao moet de werkgever een risico-inventarisatie maken. Om te bekijken welke methode van glasbewassing in welke situatie het veiligst en het minst zwaar is. Daarvoor is onderstaand Stroomschema Werken op hoogte opgesteld.