Over Elkedagweer.nl

Algemeen

In het kader van het Arboconvenant Schoonmaak- en Glazenwassersbranche zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om blootstelling aan de arbeidsrisico’s fysieke belasting, werkdruk, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, cytostatica,handeczeem en ongewenst gedrag te verminderen.

Mede ter borging van de convenantsresultaten hebben sociale partners de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (verder: de Arbocatalogus) opgesteld.

De Arbocatalogus wordt gevormd door:

  • De maatregelen opgenomen in de cao Arbeid en Gezondheid voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2020-2021;
  • De maatregelen opgenomen in de RI&E voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Onderdeel van deze RI&E vormt de specifieke module voor glas- en gevelreiniging Veilig werken op hoogte;
  • De website Arboschoonmaak.nl.

Werkingssfeer

De Arbocatalogus is bedoeld voor werkgevers en werknemers die werken in een schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Hierbij wordt de definitie zoals geformuleerd in artikel 1 lid 1 van de ArboCAO gehanteerd.

Juridische status

De Arbocatalogus heeft de instemming van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten). In voorkomende gevallen zal de Inspectie SZW zich bij handhaving mede baseren op deze Arbocatalogus. Van bedrijven vallend onder de werkingsfeer van de Arbocatalogus wordt verwacht dat zij gebruikmaken van de werkmethoden of maatregelen die in de Arbocatalogus staan beschreven. Het in de praktijk niet volgen van de arbocatalogus is mogelijk. Maar de werkgever zal dan moeten aantonen dat de gevolgde werkwijze ten minste hetzelfde beschermingsniveau biedt als de Arbocatalogus.

Arbo cao – tekst (pdf)
Arbocatalogus – website (www)

Op de website Arboschoonmaak.nl vindt u de Arbo cao, de digitale Branche RI&E, de Werkdrukmeter Schoonmaak en alle Arbomaatregelen op een rijtje - inclusief achtergronden, hulpmiddelen en voorlichtingsmaterialen.