Privacyverklaring

Omgang Privacy campagne “Elke dag weer”

De campagne “Elke dag weer” (hierna: Elke dag weer) verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor Elke dag weer is het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. In dit document beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe we met de privacyaspecten omgaan.

Welke persoonsgegevens worden door Elke dag weer verwerkt?

Op het moment dat Elke dag weer bijvoorbeeld een aanmelding voor de nieuwsbrief afhandelt of een training of werksessie organiseert, dan verwerkt  zij daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens. Elke dag weer gebruikt daarbij de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (vast & mobiel)
  • Naam contactpersoon werkgever

Voor welke doeleinden verwerkt Elke dag weer jouw persoonsgegevens?

Elke dag weer verwerkt voor verschillende doeleinden persoonsgegevens. Hieronder wordt per doel omschreven welke persoonsgegevens Elke dag weer verzamelt en met welke redenen.

Nieuwsbrief
Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, vragen wij om je naam en e-mailadres, zodat we je de nieuwsbrief via de e-mail kunnen versturen. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

Bestellen van informatiemateriaal
Als je informatiemateriaal bestelt dat we via de post aan je sturen, vragen we NAW-gegevens om het materiaal aan de juiste persoon en naar het juiste adres te kunnen sturen. Daarnaast vragen we je e-mailadres, zodat we je snel kunnen benaderen als het infomateriaal op mocht zijn of als er wat mis is gegaan met de bestelling.

E-learning
Bij het gebruik van onze e-learning modules kunnen gebruikers hun naam op het certificaat laten zetten en het certificaat aan zichzelf mailen. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden door ons niet opgeslagen of verwerkt voor andere doeleinden.

Werksessies en trainingen
Indien je deelneemt aan een werksessie of training die door Elke dag weer wordt georganiseerd, kunnen wij op verschillende momenten persoonsgegevens (NAW-gegevens en e-mailadres) van je opvragen. Dit doen wij om de volgenden redenen:

  • Om te bepalen of je behoort tot de vakmensen in de schoonmaak- en glazenwassersbranches die onder Elke dag weer vallen.
  • Wij willen je in de toekomst een evaluatieverzoek sturen over de  training of werksessie.
  • Om bij te houden wie aan een werksessie of training heeft deelgenomen. Deze bestanden worden gebruikt voor de verantwoording van de ESF subsidie.
  • Het verzenden van (praktische) updates/berichten betreffende de werksessie of training op de opgegeven contactgegevens. Bijvoorbeeld berichten over data en tijdstippen of e-mails van de trainer over huiswerk en voortgang.

Chatfunctie
Het was mogelijk om anoniem te chatten bij Elke dag weer. Als je echter buiten de openingstijden een vraag wilt achterlaten, vragen wij je je naam en e-mailadres achter te laten, zodat we je een persoonlijk antwoord kunnen sturen.

Privacyverklaring

Elke dag weer is een campagne van de RAS. De generieke uitgangspunten van de RAS aangaande privacy, zoals opgenomen in de privacyverklaring van de RAS op www.ras.nl, zijn op deze campagne van toepassing.