Veelgestelde vragen

 • Waarom is het belangrijk dat ik verschillende werkzaamheden afwissel?

  Werken in de schoonmaakbranche is lichamelijk zwaar. Afwisseling in werk en variatie in taken voorkomt overbelasting van het lichaam.

  Werkafwisseling verkleint niet alleen de kans op klachten aan nek, schouder, armen, polsen of handen. Het zorgt er bovendien voor dat het werk vaak uitdagender en interessanter wordt en dat collega’s elkaar bij ziekte, drukte of vakantie beter kunnen vervangen.

 • Waarom zijn er criteria om goed te kunnen stofzuigen?

  Stofzuigen is lichamelijk zwaar. Door het gebruik van een ergonomisch verantwoorde stofzuiger (én het werken in de juiste werkhouding) wordt zuigen lichamelijk minder belastend.

  Daarom zijn er criteria opgesteld voor handbediende schrob- en zuigmachines. De werkgever wordt aanbevolen handbediende schrob- en zuigmachines beschikbaar te stellen die aan deze criteria voldoen. Dit laatste gaat niet meer over de stofzuiger.

 • Hoe vaak heb ik met mijn leidinggevende een werkoverleg?

  Aanbevolen wordt dat teams met minder dan zes medewerkers minimaal tweemaal per jaar werkoverleg hebben en teams met zes of meer medewerkers minimaal viermaal per jaar. Het werkoverleg met medewerkers in sleutelpanden kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een bezoek van de objectleider.

  Werkoverleg vindt bij voorkeur plaats binnen werktijd of aansluitend aan de werktijd. Werkoverleg aansluitend aan werktijd geldt als werktijd.

 • Zijn er beperkingen aan het gebruik van het telescopisch wassysteem?

  Ja, er zijn verschillende beperkingen. Allereerst mag het telescopisch wassysteem alleen ingezet worden als een veiliger methode, zoals een hoogwerker, niet mogelijk is.

  Daarnaast zijn er beperkingen aan het systeem en het gebruik daarvan. Zo mag er niet boven 13.5 meter hoogte gewerkt worden. Er mag er maximaal 200m2 gewassen worden, daarvan mag er zich maximaal 100m2 tussen 7 en 13.5 meter bevinden. Ook aan de afstand tot de gevel worden eisen gesteld.

 • Hoe weet ik of ik veilig kan werken met schoonmaakmiddelen?

  De werkgever moet de risico’s van schoonmaakmiddelen beoordelen voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Vervolgens moet hij de werknemer uitleggen hoe er veilig gewerkt kan worden.

  Voor het dagelijks gebruik is het handig om een werkplekinformatiekaart (WIK) beschikbaar te hebben. Hierop zijn ook de EHBO maatregelen opgenomen, voor het geval zich er een ongeval voordoet. Voor het opstellen van de WIK kan de Stoffenmanager Schoonmaak gebruikt worden.

 • In hoeverre is de schoonmaakmedewerker verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid?

  De werknemer moet altijd zoveel mogelijk zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.

  Dit betekent bijvoorbeeld dat hij instructies van de werkgever opvolgt, de arbeidsmiddelen op de juiste manier gebruikt en de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Daarnaast reageert hij op opgemerkte gevaren.

 • Hoe werk ik veilig tijdens de Corona pandemie?

  Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus voor het werk en de CAO? De RAS heeft protocollen opgesteld hoe veilig te werken tijdens de Corona pandemie. Ook zijn de antwoorden op de meest gestelde vragen van werkgevers en werknemers gepubliceerd.

  De RAS heeft ook een speciale vragenlijn voor werknemers ingericht waar je terecht kunt met vragen over veilig werken en Corona. Dit kan belangrijk zijn als je twijfelt of je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt of welke schoonmaakmiddelen je kunt gebruiken. Stel uw vraag op telefoonnummer: 073 – 62 00 469 of mail naar info@ras.nl