Werken op hoogte

Werken op hoogte kent grote risico's, dat zal niemand verbazen. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging aparte veiligheidsafspraken gemaakt. Het gaat in het bijzonder om werkmethodes en eisen per methode bij het werken op hoogte, uitgewerkt in drie stappen. Volg voor het veilig werken op hoogte altijd deze drie stappen:

  1. Doorloop allereerst op elke werkplek het Stroomschema Werken op hoogte;
  2. Bepaal vervolgens de veiligste manier van werken met het Werkwijze keuzemodel;
  3. Sla de RI&E Werken op hoogte erop na.

Deze veiligheidsafspraken gelden voor iedereen die werkt in de glas- en gevelreiniging, werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Meer informatie over verplichtingen van zelfstandigen vindt u in de brochure Zelfstandigen en de Arbowet van de Inspectie SZW.