Werken op hoogte De afspraken

Voor het veilig werken op hoogte in de glas- en gevelreiniging hebben sociale parters een aantal afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een concreet stappenplan. Daarnaast zijn ook de eisen aan en de voorwaarden van gebruik van het telescopisch wassysteem vastgelegd, evenals voor de ladder. 

In 3 stappen naar veilig werken op hoogte

Volg voor het veilig werken op hoogte altijd deze drie stappen:

 1. Doorloop op elke werkplek allereerst het Stroomschema Werken op hoogte;
 2. Bepaal vervolgens de veiligste manier van werken met het Werkmethode keuzemodel;
 3. Sla de RI&E Werken op hoogte erop na.

Telescopisch wassysteem

Het werken met het telescopisch wassysteem is zwaar voor de nek, schouders en rug. Het telescopisch wassysteem mag daarom alleen ingezet worden als veiligere methodes niet mogelijk zijn. En er zijn eisen gesteld aan het wassysteem, de werkomgeving en organisatie.

De eisen:

 • De maximale werkhoogte (de hoogte van de borstel) is 13,5 meter vanaf de werkvloer;
 • Vanaf een werkhoogte van 3.5 meter mag er nooit meer dan 4 uren per dag met het telescopisch wassysteem gewerkt worden;
 • Bij een werkhoogte tussen 3.5 en 7 meter mag een glazenwasser maximaal 4 uren per dag wassen;
 • Maar bij een werkhoogte tussen de 7 en 13,5 meter mag een glazenwasser maximaal 2 uren per dag wassen;
 • Deze uren mogen verdeeld worden, als voorbeeld, als er 1 uur tussen 7 en 13.5 meter hoogte gewerkt wordt mag er nog 2 uren tussen 3.5 en 7 meter hoogte gewerkt worden;
 • De tijdsduur waarop op welke hoogte gewerkt wordt, moet geregistreerd worden;
 • De ondergrond moet vlak en stabiel zijn en vrij van obstakels;
 • Afhankelijk van het de werkhoogte is er tot 5 meter vrije ruimte;
 • Als de glazenwasser vanaf een plat dak werkt, is de vrije ruimte minimaal de steellengte plus 1 meter.

Verder zijn er eisen gesteld aan het telescopisch wassysteem zelf. Deze eisen zijn vastgelegd in bijlage 7 van de Arbo cao.

Om het werken met het telescopisch wassysteem minder belastend te maken, is er het waspak ontwikkeld. Dit waspak kan gezien worden als goede praktijk bij het werken met het telescopisch wassysteem.

Het waspak is een harnasgordel met op de rug een plaat. Op deze plaat is een buis bevestigd, die over het hoofd naar voren is gebogen. Aan het uiteinde van de buis is een katrol bevestigd, die speciaal voor het waspak is ontwikkeld. In de katrol zit een veer met een staalkabel. Als men de staalkabel uittrekt en loslaat, schiet de kabel weer naar binnen in het katrol. Met een universele bevestiging verbindt men het katrol aan de telescoopsteel.

Ladders

Het werken met de ladder is niet zonder risico. Zo is er valgevaar, bijvoorbeeld door het wegglijden of omvallen van de ladder. Ook een ongunstige werkhouding of zwaar tillen brengt risico's met zich mee.

Alle afspraken rondom de staande ladder zijn terug te vinden in de RI&E Werken op hoogte.

Een aantal belangrijke afspraken:

 • Het werken met de ladder moet worden beperkt tot incidentele situaties;
 • De ladder mag niet zwaarder zijn dan 40 kg;
 • Er mag maximaal tot een werkhoogte van 10 meter gewerkt worden;
 • De ladder moet voldoen aan NEN 2484;
 • De ladder moet stabiel kunnen worden neergezet.